• »
  • »
  • PEPSICO VISIE ONTWIKKELING QUAKER NEDERLAND

PEPSICO VISIE ONTWIKKELING QUAKER NEDERLAND

De internationale visie en strategie was een gegeven. Maar hoe dit te vertalen en beleven in een landenorganisatie.

Onze toegevoegde waarde:

  • Inventarisatie tussen international visie en nationale behoefte
  • Ontwikkelen en faciliteren van visie en strategie workshops met management team leden
  • Koppelen van strategie aan programma's en portfolio van projecten
  • Ontwikkelen en faciliteren van deployment workshops tot op operationeel niveau

Handen en voeten geven aan visie

Een enthousiast Management Team dat zich voor de opdracht geplaatst ziet om een wereldwijde visie en strategie te vertalen voor de Nederlandse Quaker organisatie. Via werkconferenties en gericht onderzoek hebben we deze visie handen en voeten gegeven zodat management en medewerker zich konden indentificeren met de uiteindelijke plaatje. Zichtbaarheid en commitment van Management Team leden zorgde voor inbedding tot op de werkvloer.