TENNET SAFETY AWARENESS PROGRAMMA

De doelstellingen van het programma zijn:

  • Het creeren van een hoger veiligheidsbewustzijn
  • Het identificeren van verbeteringen op het gebied van veiligheid
  • Medewerkers bewust maken van de eigen mogelijkheden om veiligheid te verbeteren
  • Elkaar leren aanspreken op veiligheid
  • Het uitdagen van de omgeving tot verandering
  • Eigenaarschap tonen

Alle medewerkers nemen deel aan speciaal ontworpen Safety Awareness workshops

 

Safety First

SAFTEY FIRST daar is iedereen het snel over eens, maar de echte uitdaging ligt in het altijd consequent veilig handelen. Tijdens de Safety Awareness Workshops wordt het belang van de eigen verantwoordelijkheid in diverse werkvormen benadrukt. Dit boeiende programma richt zich dan ook op iedere medewerker van TenneT. Alle workshops worden op verzoek van TenneT door mij gegeven waarbij de benchmark met de luchtvaart tot interessante discussies leidt.